PIQCV

The PIQCV (DN15-20) is a pressure-independent characterised control valve which permanently supplies all terminal units in heating and cooling applications with precisely the amount of water needed. It combines the functionality of a control valve and a differential pressure regulating valve, creating ONE precise valve which is unaffected by pressure variations in a system.

Видео: Независим от налягането зонов вентил PIQCV

Флайър: Независим от налягането зонов вентил PIQCV

EPIV

EPIV е двупътен вентил който е независим от флуктуациите на налягането в системата. EPIV-вентилът измерва директно потока комбинирайки магнитен дебитомер и двупътен управляващ вентил. Изпълнителният механизъм има мощен алгоритъм който позволява на вентила да поддържа зададения дебит от контролера. Измереният дебит се връща обратно в управляващия контролер посредством стандартен сигнал, като по този начин тази стойност може да се използва от системата за автоматизация за постигане на прецизен контрол и енергийна ефективност. EPIV-вентилът е специално създаден за ОВиК апликации.

Видео: Електронно независим клапан под налягане EPIV

Флайър: Електронно независим клапан под налягане EPIV

Belimo Energy Valve™

Знайте къде отива енергията. Пет функции в един клапан – включително енергиен мониторинг. Измерване, контрол, балансиране и затваряне с един вентил – и това не спира дотук: Като пета функция, новият Belimo Energy Valve™ вече ви показва и къде се консумира енергия. Това означава, че този характеризиращ се регулиращ вентил с електронно регулиране на дебита ви предлага всички необходими изисквания за оптимизиране на консумацията на вашите системи, за подобряване на енергийната ефективност и за намаляване на оперативните разходи.

Видео: Защо да изберете Belimo Energy Valve™?

Флаер: Мултифункционален енергиен клапан Belimo™

Схема за избор на вентили (кликни на вентил за техническа х-ка):

Тръби Системно Налягане Приложение Температура на носителя Вентил Тип DN Тръбна Връзка PDF
Двупътен PN 6 Отворено затворено 100°C Сферичен Вентил DN15-50 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 100°C Сферичен Вентил DN15-50 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 120°C Седлови Вентил DN15-100 Фланец PDF
PN 16 Зонов Вентил 80°C Сферичен вентил (QCV) DN15-20 Вътрешна Резба PDF
Отворено затворено 100°C Сферичен Вентил DN15-50 Външна Резба PDF
Отворено затворено 120°C Сферичен Вентил DN15-50 Вътрешна Резба PDF
Отворено затворено 120°C Бътерфлай клапи DN25-700 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 120°C Бътерфлай клапи DN25-700 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 100°C Сферичен Вентил DN10-50 Външна Резба PDF
Регулиращ Вентил 120°C Сферичен Вентил DN15-50 Вътрешна Резба PDF
Регулиращ Вентил 120°C Седлови Вентил DN15-150 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 150°C Седлови Вентил DN15-150 Фланец PDF
PN 25 Регулиращ Вентил 150°C Седлови Вентил DN15-100 Фланец PDF
Двупътни Хидравлично Балансиращи PN 16 Регулиращ Вентил 120°C Сферичен клапан (EPIV) DN15-50 Вътрешна Резба PDF
Регулиращ Вентил 120°C Сферичен клапан (EPIV) DN65-150 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 120°C Belimo Energy ValveTM DN15-50 Вътрешна Резба PDF
Регулиращ Вентил 120°C Belimo Energy ValveTM DN65-150 Фланец PDF
PN 25 Отворено затворено 60°C Сферичен вентил (PIFLV) DN15-25 Вътрешна Резба PDF
Регулиращ Вентил 90°C Сферичен клапан (PIQCV) DN15-20 Вътрешна Резба PDF
Трипътни PN 6 Отворено затворено 100°C Сферичен Вентил DN15-50 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 100°C Сферичен Вентил DN15-50 Фланец PDF
Регулиращ Вентил 120°C Седлови Вентил DN15-100 Фланец PDF
PN 16 Превключващи 80°C Сферичен вентил (QCV) DN15-20 Вътрешна Резба PDF
Отворено затворено 100°C Сферичен Вентил DN15-50 Външна Резба PDF
Отворено затворено 120°C Сферичен Вентил DN15-50 Вътрешна Резба PDF
Регулиращ Вентил 100°C Сферичен Вентил DN10-50 Външна Резба PDF
Регулиращ Вентил 120°C Сферичен Вентил DN15-50 Вътрешна Резба PDF
Регулиращ Вентил 120°C Седлови Вентил DN15-150 Фланец PDF
PN 25 Регулиращ Вентил 150°C Седлови Вентил DN15-100 Фланец PDF
6-пътни PN 16 Регулиращ Вентил 80°C Сферичен Вентил DN15-25 Вътрешна Резба PDF
6-пътни Хидравлично Балансиращи PN 16 Регулиращ Вентил 80°C Сферичен Вентил DN15&20 Вътрешна Резба PDF

Този уебсайт използва „бисквитки“.
Като използвате този уебсайт и се придвижвате по-нататък, приемате тези „бисквитки“. Подробна информация за използването на „бисквитките“ на този сайт можете да намерите тук.